Jyväskylä Ski Marathon
Skidas på lördagen den 9 mars 2024 från Jyväskylä till Peurunka, Laukaa. Jyväskylä Ski Marathon är en del av Euroloppet Main Race serien. Det finns tre alternative för skidåkare, 50 km och 34 från Vaajakoski till Peurunka och 10 km i Peurunka. Den första halv av 50 km banan skidas i den backigen terrängen i Vaajakoski och den andra halv av banan är lättare. Den 34km banan är samma än den andra halv av 50 km banan. Jyväskylä Ski Marathon passar alla, bade vanliga motionärer och elitåkare! Välkommen!

deltagarens instruktioner för året 2024 har publiserat! Läsä den här.

Serien och stil

50km: Damer D21 och Herrar H21, D/H40, D/H50, D/H60 ja H70, klassisk stil eller fri.

34 km: Fitness serie (Kvinnor och Män), stil klassisk eller fri.

Ytterligare ungdrom serien (D16, H16, D18, H18), fri stil.

10 km: Fitness serie (Kvinnor och Män), stil klassisk eller fri.

Tidtabell

8:30 50 km classic stil
10:30 34 km classic stil
11:30 50 km fristil
12:00 10 km classic/fri
13:00 34 km fristil

Anmälan och anmälningsavgifter

 1.9. – 31.12.20231.1. –12.2.202413.2. – 7.3.2024Efteranmälan (Fredag 8.3.2024 klockan 14-19) 
50 km65 € 75 €85 €120 €
34 km45 €55 €65 €90 €
34 km Ungdomsserie30 €30 €30 €40 €
10 km30 €40 €50 €60 €
EUROLOPPET – pass (50km)59 €59 €59 €59 €
EUROLOPPET – pass (34km)39 €39 €39 €39 €

Efteranmälan är endast möjlig fredagen den 8 mars 2024 kl. 14.00-19.00 på tävlingskontoret i Vaajakoski. Ingen efteranmälan på evenemangsmorgonen.

Du kan lösa in Euroloppet pass genom att:
http://www.euroloppet.com/euroloppet-passport/passport-registration.html

Deltagaravgifter inkluderar servis vid vätskestationerna, dusch och bastu (deltagare kan köpa biljetten till Spa med speciellt pris), mat, och transport av utrustning från starten till målet (Peurunka).

Waxningservice organiseras före tävlingen (mer info i hemsidan) och också under tävlingen längsmed tävlingsbanan.

Extrastavar finns till förfogande längsmed tävlingsbanan.

Spurtpris
I den 50 km tävlingen (på både stil) år SWIX Spurtmål, som ligger på vid ca. 14 km. Den snabbaste mannen och kvinnan belönas  med kontantpriser.

Priser
I den tävlingen av 50 km (klassisk och fri still) de tre snabbaste herror och damer erhåller penningpriser. Spurtpris om pengar erhåller första dam och herr, klassisk och fri still.

Allmänna serien, 50 klassisk och 50 km fri still
-Belönas de sex första damer och herror 

Ungdomar, 34 km
– belönas de tre första damer och herror

Serien D40/H40, D50/H50 och D60/H60, klassisk 50 km och fri 50 km
-belönas de tre första med varapriser

Serien H70, 50 km klassisk och 50 km fri stil
-belönas den vinnare med varapris

i 30km vuxen och 10km finns det utlottningspriser.

OBS! Mångä utlottningspriser lottas bland alla deltagare (till exempel Salomon skidor, XXL presentkorter, SWIX-produkter). Uttlotningspriser kan avhämtas mot nummerlappa i tävlingsinfo i Peurunka Spa Hotel efter tävlingen.

Prisutdelning av allmänna serien (50km klassisk och 50 km fri), ungdomar (34 km) och de tre snabbaste herror och damer sker i Peuruka Spa Hotel circa en timme efter den vinnaren malgång. Prisutdelning av serien D40/H40, D50/H50, D60/H60 och H70 sker genast efter målgång.

Transporter

Transporten organiseras från Peurunka till startplatser (Vaajakoski) på morgonen före tävlingen och från Peurunka tillbaka till Jyväskylä efter tävlingen. Mer information här.

TÄVLINGSKANSLI

Tävlingskansli ligger i startplatser (Vaajakoski) fredag 8 mars från klockan 14-20 och öppnas lördag två timmar före starten.

Vaajakoski idrottspark: Urheilutie 36, 40800 Jyväskylä, kartlänk: https://goo.gl/maps/27sQucaMxY82

Deltagarna får nummerlappar och startpaket från tävlingskansli.

INFOPLATS I MÅLET

Infoplats är öppen i målet tills klockan 18 och ligger insida hotel Peurunka. Skidåkare får stämpel i Europloppet pass från info efter tävlingen.

Förfrågningar om evenemanget:
toimisto@skijyvaskyla.fi